Vizitka podjetja

TRGOVINA "DARKA"
TDR d.o.o.
Obrtniška ulica 39
8210 Trebnje
Id. št. za DDV : SI26173379
TRR: 10100-0038556331
Matična št.: 1765353
Šifra dejavnosti: 47.750